UNIVERSALBANK
Despre BancăRapoarte financiareParteneriInformaţie de contact RO | RUS | ENG
 

 
Istoria

B.C. "Universalbank" S.A. a primit licenţa pentru desfăşurarea activităţii financiare la 10 Noiembrie 1994 şi anume licenţa de tip "A", iar în Martie 1995 a primit şi licenţa de tip "B". Astfel, B.C."Universalbank"S.A. a deţinut licenţa BNM nr. 004466 din 09.07.2008, fapt ce a permis realizarea întregii game de servicii bancare.

B.C. "Universalbank" S.A. pune accent pe universalitatea soluţiilor financiare propuse, scopul primar al băncii fiind atingerea unei cote de penetrare majore, atît pe plan de extindere teritorială (la moment B.C. "Universalbank"S.A. are unităţi de prezenţă în Chişinău, Bălţi, Orhei, Comrat), cît şi extindere pe verticală – acoperire a unui număr cît mai mare de categorii de consumatori de produse bancare.

Prin intermediul băncilor corespondente (Commerzbank AG, Anglo-Romanian Bank, ING Belgium, JPMorgan Chase Bank, Citibank, Banca Nazionale del Lavoro, etc.), B.C. "Universalbank" S.A. oferă clienţilor săi, atît persoane fizice, cît şi clienţii corporativi, oportunităţi de dezvoltare calitativă şi extindere exhaustivă.

Pe lîngă oportunităţile oferite, B.C. "Universalbank" S.A. are în spate un trecut care îi conferă un statut de bancă stabilă, iar performanţele înregistrate sînt exemplificate prin următoarele aprecieri:

  • "The best domestic bank", pentru rezultate excelente în ceea ce privește lichidarea urmărilor crizei anului 1998, este un titlu oferit B.C. "Universalbank"S.A. de către revista "Finance Central Europe".
  • Şi conform aceleiaşi reviste, 2005 şi 2006 au fost anii cînd B.C. "Universalbank" S.A. a excelat la capitolul venituri obţinute din active.
  • Conform rezultatelor pentru anul 2005, Revista "Finance Central Europe" (2006, October, p.21, p.72) a poziţionat Banca noastră pe locul 9 în clasamentul celor 265 bănci din Europa, după criteriul "mărime ROA" (Return on Assets), şi pe locul 1 printre cele 15 banci din RM. Băncii noastre i s-a acordat titlul de "The Best Bank in Moldova by ROA (Return on Assets)" / Cea Mai Buna Bancă din Moldova după criteriul Rentabilităţii Activelor/.

Printre serviciile oferite de către B.C. "Universalbank" S.A., se relevă multitudinea sistemelor internaţionale de transferuri băneşti (10 sisteme), acest produs din portofoliul băncii are drept scop satisfacerea necesităţilor clienţilor săi, iar contractele de colaborare specială cu sistemele "Anelik"( B.C. "Universalbank" S.A. pe parcursul a 9 ani este reprezentantul oficial al acestui sistem în Moldova), "Leader", etc., facilitează tranzacţiile efectuate de către clienţii băncii.

Sistemul "Leader"este un sistem care oferă confort şi siguranţă clienţilor săi.

Din momentul înfiinţării şi pînă în prezent, B.C. "Universalbank" S.A. a acţionat coerent şi gradual, conformîndu-se principiilor de excelenţă în prestaţie a serviciilor, iar implementarea oportună a know-how-ului tehnologic a favorizat dezvoltarea produselor din portofoliul băncii.

Dorind să fie cît mai aproape de client, B.C. "Universalbank" S.A. a acţionat mereu pentru o evoluţie calitativă în comunicarea individuală, astfel în bancă s-a dezvoltat un mediu de respect şi abordare personificată faţă de fiecare client al băncii.

Puncte de reper din istoricul B.C. "Universalbank" S.A.

2012

februarie

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 15 februarie 2012, ca urmare a constatării insolvabilităţii B.C. „Universalbank” S.A. şi altor abateri ale acestei bănci de la prevederile legislaţiei a hotărât retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare B.C. „Universalbank” S.A. şi iniţierea procesului de lichidare silită, în conformitate cu Legea instituţiilor financiare.

În calitate de lichidator al B.C. „Universalbank” S.A. a fost numit dl Ion Ropot, care a intrat în gestiunea B.C. „Universalbank” S.A. (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 180) la data de 15 februarie 2012.

2011

noiembrie

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 25 noiembrie 2011 a hotărât instituirea procedurii de administrare specială a BC ”Universalbank” S.A., în conformitate cu Legea instituţiilor financiare. Începând cu luna octombrie anul curent BC ”Universalbank” S.A. s-a confruntat cu dificultăţi în satisfacerea cerinţelor prudenţiale ale BNM cu privire la lichiditatea şi capitalul băncii, în special, din cauza retragerii masive de depozite ale persoanelor afiliate băncii, deteriorării calităţii portofoliului de credite şi litigiilor legate de structura acţionarilor băncii.

Conducerea Universalbank, fiind sub supravegherea specială a Băncii Naţionale a Moldovei, a întreprins o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare a băncii. Astfel, începând cu 1 octombrie 2011, BC ”Universalbank” S.A. şi-a onorat toate obligaţiile de plată şi a rambursat 56% din totalul depozitelor  persoanelor fizice şi 41% din cele ale persoanelor juridice. Concomitent, activele totale ale băncii s-au diminuat cu 33%. Portofoliul de credite s-a redus cu 24%, în special, datorită rambursărilor anticipate şi vânzării de credite.

Banca Naţională a Moldovei a instituit un moratoriu, pe termen de 2 luni, în conformitate cu art.3715 din Legea instituţiilor financiare, asupra tuturor creanţelor creditorilor faţă de BC ”Universalbank” S.A.. Acţiunea moratoriului nu se extinde asupra creanţelor aferente depozitelor persoanelor fizice în mărime de până la 25.000 lei. Celelalte creanţe ale creditorilor vor fi achitate ca rezultat al măsurilor luate de administratorul special şi în baza mijloacelor băneşti obţinute în urma optimizării activelor şi pasivelor băncii.

2010

decembrie B.C. “Universalbank” S.A. oferă posibilitatea de ridicare a numerarului prin intermediul cardurilor VISA emise de alte bănci
octombrie La 31 octombrie B.C. „Universalbank” S.A. împreună cu alte bănci din Republica Moldova a marcat Ziua Internaţională a Economisirilor
august Prin intermediul terminalelor U-Pay pot fi achitate serviciile prestate de compania «Simtravel».
iulie Produse noi de la B.C.«Universalbank» S.A. - cardul Visa Electron Accesibil şi Visa Electron Prezent

B.C. "Universalbank" S.A. a început primirea plăţilor prin intermediul terminalelor U-Pay pentru serviciile prestate de compania «Regia Autosalubritate» I.M (servicii de colectare a deşeurilor).
iunie B.C. "Universalbank" S.A. a început primirea plăţilor în casele Băncii şi prin intermediul terminalelor de plăţi electronice U-Pay pentru serviciile prestate de compania "Hipernet" S.R.L.
mai COMMERZBANK i-a decernat Băncii Comerciale "Universalbank" S.A. diplomă de gradul I pentru utilizarea corectă a sistemului automatizat S.W.I.F.T., atingînd un rezultat de circa 97.74%

A fost luată hotărîrea de a majora capitalul social al Băncii Comerciale „Universalbank” S.A. cu 49 999 mln. lei.

La serviciile deja disponibile în terminale, sa adăugat un nou serviciu: achitarea amenzilor aplicate de către poliţia rutieră.
martie B.C. ”Universalbank” S.A. a început prestarea serviciilor de efectuare a transferurilor prin intermediul sistemului de transferuri băneşti rapide „IntelExpress”
B.C. ”Universalbank” S.A. oferă un nou depozit pentru persoane fizice «PROSPER PRIM»

2009

noiembrie Pe data de 17 noiembrie a avut loc inaugurarea Filialei nr.2 Băncii după reînnoire.
10 noiembrie B.C. „Universalbank” S.A. celebrează cea de-a 15-a aniversare.
Dna Oxana Demidevschi, în calitate de manager al Băncii a fost distinsă cu diploma “European quality” pentru eforturi continue în realizarea calităţii superioare în concordanţă cu Standartele Europene şi cu diploma “The United Europe award” pentru contribuţie personală în dezvoltarea integrării europene de către Asambleea Europeană de Business.
mai "U-Pay" – terminal de plăţi electronice – un nou produs bancar! B.C. "Universalbank" S.A. introduce pe piaţa autohtonă un nou tip te terminal de plăţi electronice – "U-Pay". Acest terminal în mod revoluţionar introduce noi servicii spre achitare – serviciile locativ-comunale.
aprilie B.C. "Universalbank" S.A. propune un nou tip de credit de consum, "Creditul Retail" la 13,3% din suma acordată pentru un an.
Angajatul B.C."Universalbank" S.A., Dna Alexandra Prodan, contabil-şef adjunct, a finisat cu brio cursurile organizate de către Asociaţia Specialiştilor Certificaţi în Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ACAMS), şi, prin susţinerea unui examen, la moment, este unicul specialist certificat din Republica Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
martie B.C. "Universalbank" S.A. declară oficial că pe data de 11 martie 2009, la Bursa de Valori a Moldovei a fost înregistrată tranzacţia de 1,46 mii de acţiuni ale B.C. "Universalbank" S.A., ce echivalează cu 27,89% din volumul total de acţiuni emise. Conform Raportului privind rezultatele ofertei publice obligatorii pe piaţa secundară pentru achiziţionare de acţiuni nominale simple ale B.C. "Universalbank" S.A., pentru obţinerea controlului, dlui Gorbunţov Gherman Valerievici îi aparţin 42311 de acţiuni nominale, care în cumul formează 80,88% din totalul volumului de acţiuni emise.
februarie B.C. "Universalbank" S.A. devine sponsor al Festivalului Internaţional de muzică "Mărţişor", ediţia a 43-a. Între 1-10 martie au fost susţinute concerte de către muzicieni de prestanţă internaţională din SUA, Germania, Austria, Franţa, Spania, Italia, Grecia, Polonia, România şi RM.

2008

martie
B.C. "Universalbank" S.A. semnează un acord de colaborare cu sistemul de transferuri bănești "Privat Money".
aprilie
Inaugurarea Filialei nr.4 Comrat
 
B.C. "Universalbank" S.A. devine sponsor general al Federației de lupte libere din Moldova
iunie
B.C. "Universalbank" S.A. este sponsorul general al concertului oferit de către Natalia Gavrilan solista teatrului de operă "La Scala" (Milan, Italia)

2007

februarie
B.C. "Universalbank" S.A. a început colaborarea cu sistemul de transferuri rapide "Bistraya pochta".
aprilie
Inaugurarea, după renovare, a Filialei nr. 1 din sectorul Rîșcani al capitalei
decembrie
B.C. "Universalbank" S.A. devine membru al sistemului internațional de plăți "Visa".
 
B.C. "Universalbank" S.A. SA încheie cu sistemele de transferuri bănești rapide "Golden crown" și "Allure" contracte de parteneriat exclusiv în Republica Moldova. Celelalte bănci autohtone realizează transferurile prin intermediul BC "Universalbank" SA

2005

februarie
Inaugurarea Reprezentanței nr. 4 Chișinău, situată pe bd. Ștefan cel Mare 137/1.
decembrie
B.C. "Universalbank" S.A. încheie contracte de colaborare și reprezentare a intereselor pe teritoriul Moldovei cu sistemele de transferuri bănești rapide "Interexpress" și "Leader" .

2003

decembrie
Inaugurarea Reprezentanței nr.2 Comrat
 
B.C. "Universalbank" S.A. încheie contract de colaborare și reprezentare a intereselor pe teritoriul Moldovei cu sistemul de transferuri bănești rapide "Unistream".

2001

ianuarie
Lansarea noii versiuni a sistemului "client-banca".
septembrie
Înregistrarea celei de-a șasea emisiuni de acțiuni în sumă de 1.2 mln. lei.

2000

martie
Inaugurarea Filialei nr. 3 Bălți
iunie
Capitalul normativ al băncii este mărit pînă la 48.4 mln. lei, în conformitate cu noile cerințe ale Băncii Naționale.
decembrie
B.C. "Universalbank" S.A. încheie cu sistemul de transferuri bănești rapide "Anelik" contract de parteneriat exclusiv în Republica Moldova. Celelalte bănci autohtone realizează transferurile prin intermediul BC "Universalbank" SA.
 
Capitalul normativ al băncii este mărit pînă la 64 mln. lei, în conformitate cu noile cerințe ale Băncii Naționale.

1999

martie
Revista "Central European" plasează BC "Universalbank" SA pe poziția 1 în clasamentul "Domestic Bank".
iulie
B.C. "Universalbank" S.A.  a început colaborarea cu sistemul de transferuri rapide "Money Gram".
octombrie
 
B.C. "Universalbank" S.A. este cofondator al Sistemului Național de Plăți "MCS".

1998

aprilie
Inaugurarea Filialei nr. 2 Chișinău (sectorul Ciocana, supermarket "Fidesco")
august
Înregistrarea celei de-a patra emisiuni de acțiuni în sumă de 3,31 mln. lei.
septembrie
B.C. "Universalbank" S.A. obține licența Băncii Naționale a Moldovei de tipul "C".

1997

aprilie
B.C. "Universalbank" S.A. încheie un acord cu "Commerzbank", Germania, în vederea vînzării cecurilor "Commerzbank".
septembrie
B.C. "Universalbank" S.A. obține o linie de credit de la Banca Internațională de Reconstrucții și Dezvoltare.
 
Oferirea primului credit pe linia Bancii Europene de Reconstrucții și Dezvoltare.
octombrie
Înregistrarea celei de-a treia emisiuni de acțiuni în sumă de 6 mln. lei.
 
Oferirea primului credit investițional pe linia BIRD.
decembrie
Realizarea primelor operațiuni la bursa de valori, la cererea unor investitori străini
 
Obținerea dreptului de a oferi credite pe linia BIRD în regim de "ghișeu deschis".

1996

februarie
Încheierea acordului cu compania "Thomas Cook" referitor la comercializarea cecurilor de călătorie și la restabilirea cecurilor pierdute.
martie
Conectarea la sistemul S.W.I.F.T.
septembrie
Fondarea companiei de brokeri B.C. "Universalbank" S.A.
noiembrie
Inaugurarea Filialei nr.1 Chișinău, sect. Rîșcani
 
B.C. "Universalbank" S.A. încheie un acord cu "Drezdner Bank" privind oferirea unei linii de creditare.
decembrie
Înregistrarea celei de-a doua emisiuni de acțiuni în sumă de 8 mln. lei.

1995

martie
B.C. "Universalbank" S.A. obține licența Băncii Naționale a Moldovei de tipul "B".
 
Obținerea licenței de participant profesionist al bursei de valori.
mai
Înregistrarea primei emisiuni de acțiuni în sumă de 4 mln. lei.
octombrie
Conectarea la sistemul "Reuters".

1994

28 aprilie
Semnarea acordului de fondare
10 noiembrie
B.C. "Universalbank" S.A. obține licența Băncii Naționale a Moldovei de tipul "A".
decembrie
 Deschiderea primului cont de decontări
 
Call Center: +373 22 269-722
E-mail: office@mail.universalbank.md