UNIVERSALBANK
Despre BancăRapoarte financiareParteneriInformaţie de contact RO | RUS | ENG
  
Licitaţii expirate

Licitaţia din 31 iulie 2012 ora 14:00

Bunul a fost comercializat.

Comunicat privind petrecerea licitaţiei “cu strigare”

Data, locul, ora desfăşurării licitaţiei:
31 iulie 2012; mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt; 180, etajul 4; ora 14:00.

Descrierea bunului expus la licitaţie: imobil, reprezentat prin: încăperi - spaţiu nelocativ cu destinaţia de oficii şi finanţe, care se află la subsolul (suprafaţa 193,5 m.p.) şi la etajul 1 (suprafaţa 260,65 m.p.) al construcţiei locative amplasate pe adresa: mun. Bălţi, str.31 August, 47.

Preţul iniţial de vînzare – 2 073 600 lei (inclusiv TVA).
Acontul constituie 5% din preţul iniţial de vînzare.
Taxa de participare: 60 de lei inclusiv TVA – pentru persoane fizice, 120 de lei inclusiv TVA – pentru persoane juridice.

Termenul-limită de depunere a cererii de participare la licitaţie şi de transferare a acontului şi taxei de participare – 30 iulie 2012, ora 16:00.

Rechizitele bancare: Beneficiar: B.C. „Universalbank” S.A. în proces de lichidare; Banca Beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei; Codul Băncii: NBMDMD2X; Cont bancar: 35260803; Cod fiscal: 1002600008544.

Informaţii suplimentare la telefonul (+373 22) 26-97-00, 26-96-83