UNIVERSALBANK
Despre BancăRapoarte financiareParteneriInformaţie de contact RO | RUS | ENG
  
Licitaţii expirate

Licitaţia din 17 august 2012 ora 12:00

Bunul a fost vindut.

Comunicat privind petrecerea licitaţiei “cu strigare”

Data, locul, ora desfăşurării licitaţiei:
17 august 2012; mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt; 180, etajul 4; ora 12:00.

Descrierea bunului expus la licitaţie: casă individuală de locuit (nr. cadastral 0300106.184.01) cu construcţii accesorii (nr. cadastral 0300106.184.02, 0300106.184.03) şi cu teren aferent (nr. cadastral 0300106.184), amplasate pe adresa: mun. Bălţi, str. Talalihin, 21. Suprafaţa la sol a casei de locuit 73,20 m. p., suprafaţa terenului aferent 0,077 ha. 

Preţul iniţial de vînzare – 236 800 lei (inclusiv TVA).
Acontul constituie 5% din preţul iniţial de vînzare.
Taxa de participare: 60 de lei inclusiv TVA – pentru persoane fizice, 120 de lei inclusiv TVA – pentru persoane juridice.

Termenul-limită de depunere a cererii de participare la licitaţie şi de transferare a acontului şi taxei de participare – 16 august 2012, ora 16:00.

Rechizitele bancare: Beneficiar: B.C. „Universalbank” S.A. în proces de lichidare; Banca Beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei; Codul Băncii: NBMDMD2X; Cont bancar: 35260803; Cod fiscal:1002600008544.

Informaţii suplimentare la telefonul (+373 22) 26-97-00, 26-96-83