UNIVERSALBANK
Despre BancăRapoarte financiareParteneriInformaţie de contact RO | RUS | ENG
  
Licitaţii curente

B.C. „UNIVERSALBANK” S.A. în lichidare anunţă organizarea licitaţiilor publice „cu strigare”, care se vor desfăşura pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, biroul lichidatorului.

Obiectele expuse la licitaţie reprezintă:

1. Сonstrucţie de turism (mini hotel), aflată în posesia Băncii, cu suprafaţa 125,0 m2 (nr. cadastral 0100211.555.01) cu teren aferent cu suprafaţa 0,0303 ha (cu nr. cadastral 0100211.555), la preţul iniţial de vînzare 4 835 808,89 lei, amplasată pe adresa: mun. Chişinău, sect. Centru, str. Frumoasa, 64. Licitaţia se va desfăşura pe data de 27 februarie 2018, ora 10.00.

2. Bunul imobil luat în posesie: încăperi nelocative separate la nivelul 1 şi subsol cu suprafaţa totală 1 247,1 m.p. cu nr. cadastral 0100518.476.01.002 şi teren aferent cu suprafaţa totală 0,081345 ha (55% din teren cu suprafaţa totală 0,1479 ha) cu nr.cadastral 0100518.476, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul, 11, la preţul iniţial de vânzare de 13 003 504,09 lei. Licitaţia se va desfăşura pe data de 27 februarie 2018, ora 11.00.

3. Bunul mobil: stoc de haine pentru copii în asortiment. Preţul iniţial de vînzare 100 705,04 lei. Licitaţia se va desfăşura pe data de 27 februarie 2018, ora 12.00.

4. Bunul mobil: aparat de ambalare vacuum VAMA VP1. Preţul iniţial de vînzare 16 290,13 lei (inclusiv TVA). Licitaţia se va desfăşura pe data de 27 februarie 2018, ora 14.00.

5. Bunul mobil: staţie telefonica automată de oficiu. Preţul iniţial de vînzare 32 580,25 lei (inclusiv TVA). Licitaţia se va desfăşura pe data de 27 februarie 2018, ora 15.00.

Termenul-limită de prezentare a cererilor şi de transferare a acontului şi a taxei de participare este 26 februarie 2018, ora 16.00. Acontul în mărime de 10% din preţul iniţial de vînzare şi taxa de participare: pentru loturile cu un preţ de expunere de până la 1 mln. lei: persoanele fizice – 100,00 lei; persoanele juridice – 250,00 lei; şi pentru loturile cu un preţ de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoanele fizice – 250,00 lei; persoanele juridice – 500,00 lei, se transferă la codul IBAN MD02NB000000000035260803, B.C. UNIVERSALBANK S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600008544, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la telefonul (+373 22) 859-700 şi pe paginile web www.universalbank.md., www.999.md

Lichidator al

B.C. Universalbank S.A. în proces de lichidare Silvia Marcu