UNIVERSALBANK
Despre BancăRapoarte financiareParteneriInformaţie de contact RO | RUS | ENG
  
Licitaţii curente

Executorul judecătoresc Ioniţă Roman cu sediul mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn, 4/4 bir. 308, anunţă pentru data de 08 iulie.2014, ora 1030, licitaţia publică de vînzare a bunului imobil: terenul pomicol (nr.cadastral 0146118.614), căsuţa de vacanţă (nr.cadastral 0146118.614.01), construcţie accesorie (nr.cadastral 0146118.614.02 ), situate în mun.Chişinău, s.Tohatin, ÎP "Victoria Aura", lot.31, ce aparţin cu drept de proprietate debitorului Demidevschi Oxana şi Demidevschi Iurie.

În baza art. 132, alin.1 Cod de executare RM, preţul de start este de 916 560 lei ( nouă sute şaisprezece mii cinci sute şasezeci) lei.

Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune preventiv la contul executorului judecătoresc Ioniţă Roman , c.f. 43246016, c/d 2251400193, codul băncii MOLDMD2X300, în BC “Moldindconbank” Fil. Stabil mun. Chişinău, codul băncii MOLDMD2X300 cu o zi înainte de data petrecerii licitaţiei, cite 5% din costul de start de 801 990 lei ( opt sute una mii noua sute nouăzeci) lei, precum şi taxa de participare la licitaţie de 60 lei.

Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare la licitaţie va începe la ora 920 şi se va încheia la ora 1020 în ziua petrecerii licitaţiei.

Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc Ioniţă Roman, pe adresa mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn, 4/4, bir.308.

Se citează Demidevschi Oxana şi Demidevschi Iurie să se prezinte la data de 08 iulie 2014, ora 10:00 la Biroul executorului judecătoresc Ioniţă Roman, pe adresa mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn, 4/4, bir.308

Informaţii la telefonul 068401034.