UNIVERSALBANK
Despre BancăRapoarte financiareParteneriInformaţie de contact RO | RUS | ENG
  
Licitaţii curente

Executorul judecătoresc Ioniţă Roman solicită publicarea următorului anunţ:
Executorul judecătoresc Ioniţă Roman cu sediul mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn, 4/4 bir. 308, anunţă pentru data de 12 noiembrie 2014, ora 1030, licitaţia publică de vînzare a bunului imobil: terenul pomicol (nr.cadastral 0146118.614), căsuţa de vacanţă (nr.cadastral 0146118.614.01), construcţie accesorie (nr.cadastral 0146118.614.02 ), situate în mun.Chişinău, s.Tohatin, ÎP "Victoria Aura", lot.31, ce aparţin cu drept de proprietate debitorului Demidevschi Oxana şi Demidevschi Iurie.
În baza art. 132, 140 Cod de executare RM, preţul de start este de 761 890, 50 lei (şapte sute şaizeci şi una mii opt sute nouăzeci lei 50 bani).
Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune preventiv la contul executorului judecătoresc Ioniţă Roman , c.f. 43246016, c/d 2251400193, codul băncii MOLDMD2X300, în BC “Moldindconbank” Fil. Stabil mun. Chişinău, codul băncii MOLDMD2X300 cu o zi înainte de data petrecerii licitaţiei, cite 5% din costul de start de 761 890, 50 lei (şapte sute şaizeci şi una mii opt sute nouăzeci lei 50 bani).
Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare la licitaţie va începe la ora 9:20 şi se va încheia la ora 10:20 în ziua petrecerii licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc Ioniţă Roman, pe adresa mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn, 4/4, bir.308.
Se citează Demidevschi Oxana şi Demidevschi Iurie să se prezinte la data de 11 noiembrie 2014, ora 10:00 la Biroul executorului judecătoresc Ioniţă Roman, pe adresa mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn, 4/4, bir.308
Informaţii la telefonul 068401034.

B.C. „UNIVERSALBANK” S.A. în lichidare anunţă organizarea licitaţiilor publice „cu strigare”, care se vor desfăşura pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 27, biroul lichidatorului.

Obiectele expuse la licitaţie reprezintă:

1. Bunul mobil: stoc de haine în asortiment – 601 poziţii (2 762 unităţi). Preţul iniţial de vînzare 204 800 lei. Licitaţia se va desfăşura pe data de 11 noiembrie 2014, ora 11.00. Termenul-limită de prezentare a cererilor şi de transferare a acontului şi a taxei de participare este 10 noiembrie 2014, ora 15.00.

2. Bunul luat în posesie: casă de locuit cu suprafaţa de 154,6 m.p (nr. cadastral 0300209424.01) cu teren aferent cu suprafaţa de 436 m.p. (cu nr. cadastral 0300209424), amplasată pe adresa: mun. Bălţi, str. Arţarilor, nr. 4. Preţul iniţial de vînzare 1 174 000 lei. Licitaţia se va desfăşura pe data de 11 noiembrie 2014, ora 12.00. Termenul-limită de prezentare a cererilor şi de transferare a acontului şi a taxei de participare este 10 noiembrie 2014, ora 15.00.

3. Bunul – Sistem de supraveghere video DAHUA DH-DVR 1604 LE-AS (video intrări – 16 canale, video ieşiri – 1TB, 1 Spot, 1 VGA, audio intrări – 4 canale, audio ieşiri – 1 canal, compresie video/audio – H.264/6.711, HDD – 1 SATA HDD, viteza de înregistrare a imaginii – 1-25 cadr/s). Preţul iniţial de vînzare 30 000 lei (inclusiv TVA). Licitaţia se va desfăşura pe data de 17 noiembrie 2014, ora 11.00. Termenul-limită de prezentare a cererilor şi de transferare a acontului şi a taxei de participare este 14 noiembrie 2014, ora 15.00.

4. Bunul mobil: staţie telefonica automată de oficiu. Preţul iniţial de vînzare 94 109 lei (inclusiv TVA). Licitaţia se va desfăşura pe data de 17 noiembrie 2014, ora 12.00. Termenul-limită de prezentare a cererilor şi de transferare a acontului şi a taxei de participare este 14 noiembrie 2014, ora 15.00.

Acontul în mărime de 5% din preţul iniţial de vînzare şi taxa de participare: 60 de lei inclusiv TVA – pentru persoanele fizice, 120 de lei inclusiv TVA – pentru persoanele juridice, se transferă la contul bancar 35260803, B.C. UNIVERSALBANK S.A. în lichidare, cod fiscal 1002600008544, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la telefonul (+373 22) 859-700, 859-791 şi pe paginile web www.universalbank.md., www.999.md