UNIVERSALBANK
Despre BancăRapoarte financiareParteneriInformaţie de contact RO | RUS | ENG
  
Licitaţii curente

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

Biroul executorului judecătoresc George Boţan

c/f: 43241014; c/c: MD39VI000022517031181MDL în BC „Victoriabank“ SA, fil. Nr. 3, c/b: VICBMD2X416

MD 2001; mun. Chişinău, str. A. Sciusev, 27, bir. 2.

Program: Luni-Vineri 08:30 – 17:30, orele de primire zilnic 09:00-11:00

tel/fax: 022-22-63-16; 068401065; botangeorge@yahoo.fr

„Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0000364-001, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.”

17.08.2016 Ziarul DREPTUL

065-210/15

Executorul judecătoresc, George Boţan, solicită să fie publicat anunţul cu următorul conţinut:

Executorul judecătoresc, George Boţan, anunţă licitaţia publică cu privire la vînzarea bunului imobil: casă de locuit individuală cu teren aferent, starea descrisă în Raportul de evaluare, situat în mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Păcii 14, înregistrat cu nr. Cadastral 3153216.109 ; 3153216.755, ce aparţine cu drept de proprietate debitorului Tcacenco Igor c/p. 0952912541901.

Licitaţia publică va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc, George Boţan, mun. Chişinău, str. Şciusev, 27, bir. 2, la data de 06.09.2016 ora 10:30.

Preţul iniţial al bunului imobil constituie 1 753 128 lei. Cererea privind participarea la licitaţie şi acontul în mărime de 5% din preţul bunurilor imobile se depun pînă la data de 05.09.2016, la contul: Executor judecătoresc George Boţan, c/f: 43241014; c/c: MD39VI000022517031181MDL în BC „Victoriabank“ SA, fil. Nr. 3, c/b: VICBMD2X416.

Modul de familiarizare şi de procurare a bunului imobil sus menţionat se efectuează prin intermediul executorului judecătoresc, George Boţan, tel. 22-63-16.

Executor judecătoresc George Boţan