UNIVERSALBANK
Despre BancăRapoarte financiareParteneriInformaţie de contact RO | RUS | ENG
  
Licitaţii curente

B.C. „UNIVERSALBANK” S.A. în lichidare anunţă organizarea licitaţiilor publice „cu strigare”, care se vor desfăşura pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, biroul lichidatorului.

Obiectele expuse la licitaţie reprezintă:

1. Bunul imobil luat în posesie: încăperi nelocative separate la nivelul 1 şi subsol cu suprafaţa totală 1 247,1 m.p. cu nr. cadastral 0100518.476.01.002 şi teren aferent cu suprafaţa totală 0,081345 ha (55% din teren cu suprafaţa totală 0,1479 ha) cu nr.cadastral 0100518.476, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul, 11, la preţul iniţial de vânzare de 11 703 153,70 lei. Licitaţia se va desfăşura pe data de 27 martie 2018, ora 10.00.

2. Bunul mobil: stoc de haine pentru copii în asortiment. Preţul iniţial de vînzare 95 669,80 lei. Licitaţia se va desfăşura pe data de 27 martie 2018, ora 11.00.

3. Bunul mobil: aparat de ambalare vacuum VAMA VP1. Preţul iniţial de vînzare 15 475,62 lei (inclusiv TVA). Licitaţia se va desfăşura pe data de 27 martie 2018, ora 12.00.

4. Bunul mobil: staţie telefonică automată de oficiu. Preţul iniţial de vînzare 30 951,24 lei (inclusiv TVA). Licitaţia se va desfăşura pe data de 27 martie 2018, ora 14.00.

Termenul-limită de prezentare a cererilor şi de transferare a acontului şi a taxei de participare este 26 martie 2018, ora 16.00. Acontul în mărime de 10% din preţul iniţial de vînzare şi taxa de participare: pentru loturile cu un preţ de expunere de până la 1 mln. lei: persoanele fizice – 100,00 lei; persoanele juridice – 250,00 lei; şi pentru loturile cu un preţ de expunere mai mare de 1 mln. lei: persoanele fizice – 250,00 lei; persoanele juridice – 500,00 lei, se transferă la codul IBAN MD02NB000000000035260803, B.C. UNIVERSALBANK S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600008544, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la telefonul (+373 22) 859-700 şi pe paginile web www.universalbank.md., www.999.md

Lichidator al

B.C. Universalbank S.A. în proces de lichidare Silvia Marcu