Универсалбанк - B.C.„Universalbank” S.A., anunţă:
UNIVERSALBANK
Despre BancăRapoarte financiareParteneriInformaţie de contact RO | RUS | ENG
  
Pagina principala / Noutati / Vizualizare
Noutati

14.06.2012

Comunicat privind plăţi suplimentare ale depozitelor persoanelor fizice
de către B.C. „Universalbank” S.A. în proces de lichidare

Banca Comercială „Universalbank” S.A. în proces de lichidare anunţă plăţi suplimentare ale depozitelor persoanelor fizice în suma de pînă la 50 000 lei pentru fiecare persoană fizică începînd cu 15 iunie 2012.

Persoanele fizice, deponenţi ai Băncii, care în perioada 27.02.2012 – 14.06.2012 nu şi-au exercitat dreptul de a-şi ridica mijloacele băneşti în limita stabilită anterior în sumă de 100 000 lei, beneficiază de plăţi curente ale depozitelor în sumă de 150 000 lei (50 000 lei conform limitei stabilite începînd cu 27.02.2012, 50 000 lei conform limitei stabilite începînd cu 26.04.2012, şi 50 000 lei conform limitei stabilite începînd cu 15.06.2012).

Suma sus-indicată a depozitului include suma depozitului şi dobînzile pentru acest depozit, calculate conform condiţiilor contractuale pînă la data de 15.02.2012, şi nu include suma de 6 000 lei, garantată conform Legii nr.575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar care, începînd cu 27.02.2012, se plăteşte de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar prin intermediul B.C. „Victoriabank” S.A..

Echivalentul în lei a depozitelor exprimate în valută străină a fost stabilit reieşind din cursul oficial al leului faţă de valuta respectivă, valabil la data de 15.02.2012..

Plăţile depozitelor se vor efectua în lei către deponent sau persoana împuternicită, în numerar la casieria B.C. „Universalbank” S.A. în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 180, et.4 în zilele de lucru între orele 09:00 – 13:00 şi 14:00 – 16:00, sau prin transfer la un cont la o bancă din Republica Moldova..

Sumele restante ale depozitelor persoanelor fizice se vor plăti de B.C. „Universalbank” S.A. în proces de lichidare pe măsura acumulării mijloacelor băneşti din valorificarea activelor ei, fapt despre care vă vom informa suplimentar.


Ropot Ion

Lichidator al B.C. „Universalbank” S.A. în proces de lichidare