UNIVERSALBANK
  RO | RUS | ENG
  
 / 

 
 

01.12.2011

BC ,,Universalbank S.A. anunţă vânzarea SRL U-PAY Terminal

Întreprinderea SRL U-PAY Terminal a fost fondată la 28 iunie 2011 (IDNO: 1011600023453) BC Universalbank S.A. este acţionarul majoritar al acestei companii, deţinând cota de 100%.
Obiectul principal de activitate al întreprinderii îl constituie leasingul financiar şi alte servicii de intermediere financiară.

Terminalele de plată sunt destinate pentru primirea banilor în numerar în valută naţională sau prin interemediul cardurilor bancare, în scopul efectuării plăţilor pentru achitarea diferitor servicii.
Terminalele de asemenea dispun de monitoare care permit afişarea unor informaţii cu caracter publicitar. Dispozitivele din interiorul terminalelor permit citirea cardurilor cu bandă magnetică şi a celor cu cip, fapt ce permite identificarea cu un nivel înalt de securitate a cardurilor şi a posesorilor acestora.

Softurile terminalelor permit:
a) crearea diferitor designuri şi amplasarea informaţiei cu privire la plăţi în diverse formaturi
b) evaluarea valorii nominale a bancnotelor introduse şi efectuarea plăţilor
c) determinarea sumei mijloacelor încasate la extragerea casetei cu numerar
d) furnizarea informaţiei privind confirmarea plăţii
e) monitorizarea la distanţă a plăţilor prin terminale şi stării terminalelor.

Terminalele de plăţi electronice, oferind servicii de primire a plăţilor 24 de ore pe zi, 7 zile în saptămînă, oferă posibilitatea primirii plăţilor pentru achitarea serviciilor comunale şi de telecomunicaţii pe întreg teritoriul Republicii Moldova (Chişinău, Bălţi, Orhei, Comrat, etc), precum şi a plăţilor la buget (amenzile poliţiei rutiere, serviciile MAI, impozitul rutier, etc). Întreprinderea dispune la moment de 106 terminale. Prin terminale pot fi achitate serviciile companiilor: Moldtelecom S.A., SunTV SRL, Orange-Moldova S.A., ICS Red Union Fenosa, APA CANAL Chişinău S.A., etc.

Concomitent, există posibilitatea de a utiliza mijloacele băneşti rămase după efectuarea plăţilor, pentru achitările în avans a unor servicii, sau efectuarea altor plăţi prin utilizarea cecului de rest, în baza codului unic.
Reţeaua terminalelor de plăţi electronice este foarte vastă, acestea fiind amplasate în interiorul centrelor comerciale mari (ELAT, MallDova, Megapolis Mall), în reţeaua tuturor supermarketurilor, în oficiile Moldtelecom şi Starnet, etc.
În interiorul întreprinderii activează 3 salariaţi: administratorul, contabilul şef şi managerul în dezvoltarea reţelei.

Capitalul social al întreprinderii constituie 14,6 mil. lei.
Activele băncii înregistrează la sfârşitul trimestrului III al anului 2011 (30.09.2011) valoarea de 14,9 mil. lei, preponderent având următoarea structură:
 active nemateriale (softuri) 5,9 mil. lei.
 active materiale (terminalele electronice de plăţi de tip -104 în cantitate de 106 unităţi) 8,7 mil. lei.
 creanţe pe termen scurt 0,4 mil. lei.
 mijloace băneşti 0,3 mil. lei

Pe parcursul trimestrului III al anului 2011 prin terminalele U-PAY au fost efectuate în jur de 356 802 operaţiuni în sumă totală de 25,0 mil. lei.
Profitul net al întreprinderii la situaţia din 30.09.2011 constituie suma de 21 811 lei, fluxul net al mijloacelor băneşti la aceeaşi dată - 299 665 lei.

Exprimarea intenţiei de a achiziţiona produsul respectiv se prezintă pe adresa: mun. Chişinău, MD-2004, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180 sau pe e-mail office@mail.universalbank.md, în termen de până la 08.12.2011.
Informaţii suplimentare le puteţi obţine la tel. 26-97-31 sau pe e-mail: office@mail.universalbank.md.

 


2012 / 
2011 / 
2010 / 
2010 / 
2010 / 
2010 / 
2010 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2009 / 
2008 / 
2008 / 
2008 / 
2008 / 
2008 / 
2008 / 
2008 / 
2008 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2007 / 
2006 / 
2006 / 
2006 / 
2006 / 
 
Call Center: +373 22 269-722
E-mail: office@mail.universalbank.md
- Ficom-IT